Training sociale vaardigheden

Veel mensen ervaren problemen in de omgang met anderen. Zij gedragen zich sub-assertief, dan wel agressief, of worden in de communicatie belemmerd door hun psychische of somatische klachten.

Deze training is er om te leren beter met anderen om te gaan.
Onder andere door het inzetten van rollenspel en huiswerkopdrachten, door het vergroten van inzicht in communicatiepatronen en het leren reguleren van emoties die opgeroepen worden in het contact met anderen. Ook het bijstellen van ingesleten gedachtenpatronen en selectieve aandacht met betrekking tot de omgang met anderen, behoort tot de te leren vaardigheden.

Doelgroep:
Volwassenen
met angstige gevoelens zoals faalangst of onzekerheid

Zowel individueel als in groepsverband mogelijk

Data:
Wordt vanaf 2017 aangeboden

Vergoeding:
Particulier of via PGB (persoonsgebonden budget)Alvast aanmelden of wil je meer informatie?
Ik wil meer informatie